Bæredyktig utvikling

Tre har blitt et undervurdert produkt

En bæredyktig utvikling innenfor byggebransjen er viktig for fremtiden. Hos Wallmakers kan alle produktene også leveres i bæredyktig materiale som tre og treprofiler av gjenbrukstre. Vi har valgt tre som vårt hovedmateriale, da det bidrar positivt til den globale Co2 balansen.   Europa får flere hektar med skog hvert år i forhold til skogen som felles. Tre har en høy prosent av gjenbruksgraden til f.eks plateproduksjon eller biomasse. Tre er et takknemlig produkt, som er enkelt å tilpasse. Mange tresorter som f.eks ask og eik er harde og stabile slik at man kan minimere profilens tykkelse og oppnå slanke løsninger.   Vi synes at bæredyktige materialer og fokus på miljø er en oversett faktor i byggebransjen. Mange byggherrer vil gjerne være stolte av sine bygninger og innretninger, men produsentene har ofte problemer med å dokumentere full opprinnelse fra vugge til grav.   Ved å velge produkter fra Wallmakers støtter man opp om miljø. Når vi utvikler produkter, forsøker vi alltid å tenke bæredyktighet. Når man ser diagrammer som dette, er det vår overbevisning at man bør stoppe opp og tenke seg om. Bæredygtighed

Kilde: “Gør noget ved klimaforandringerne: Bruk tre” (cei-bois.org)
  Som Europa-Kommissionen nylig konkluderte:
Treprodukter spiller avgjort en rolle for begrensing av klimaforandringene, da de medvirker til å fjerne kullstoff fra atmosfæren. Treprodukters særlige egenskaper, som f.eks evnen til å binde kullstoffer, den høye gjenbruksgraden, muligheten for fornyelse av råmaterialet, samt at treprodukter er mindre fossilt brennstoffintensive enn andre materialer, gjør tre til det mest klimavennlige byggematerialet, fordi det nedsetter drivhusgassutledning og medvirker til å fjerne drivhusgasser”
Netto CO2 utslipp fra utvalgte byggematerialer over en hel livssyklus
Miljøvenlige materialer sikrer en bæredygtig udvikling
Kilde: building information foundation, RTS

12
År som bæredyktig leverandør